Kaksi piispaa

Arkkihiippakunnassa piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken. Kirkolliskokous päättää, mitkä seurakunnat kuuluvat arkkipiispan ja mitkä piispan ensisijaiseen vastuualueeseen.

 

Ensisijaiset vastuualueet

Arkkipiispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluu Turun rovastikunta, joihin kuuluu 9 seurakuntaa. Piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluvat arkkihiippakunnan muut rovastikunnat ja seurakunnat, yhteensä 40 seurakuntaa.

Arkkipiispa ja piispa hoitavat vastuualuejaon mukaisesti muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Papiston piispallinen kaitsenta ja esimiestehtävät
 • Papiksi vihkimisestä päättäminen yhdessä tuomiokapitulin kanssa
 • Piispantarkastustehtävät
 • Pastoraalitutkinnon hyväksyminen
 • Virkaanasettamiset ja vihkimistoimitukset seurakunnissa

 

Muu tehtävien jako

Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin ja sen virkamiesten toimintaa. Piispa toimii ensisijaisesti tuomiokapitulin puheenjohtajana. Arkkipiispa toimii puheenjohtajana tuomiokapitulin käsitellessä asioita, jotka yksinomaan koskevat hänen vastuualueellaan olevia seurakuntia ja näiden palveluksessa olevia pappeja ja muita viranhaltijoita. Jos asia koskee sekä arkkipiispan että piispan vastuualueita puheenjohtajana toimii piispa. Myös tuomiokapitulin esitykset ja lausunnot kirkolliskokoukselle, piispainkokoukselle, hiippakuntavaltuustolle tai kirkkohallitukselle käsitellään piispan puheenjohdolla.

Arkkipiispa toimii synodaalikokouksen puheenjohtaja. Hänellä on myös seuraavia kokonaiskirkollisia tehtäviä:

 • Piispainkokouksen puheenjohtaja
 • Kirkkohallituksen puheenjohtaja
 • Kirkolliskokouksen puheenjohtaja
 • Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnan puheenjohtaja
 • Kirkkojen väliset suhteet, yhteydet muihin kirkkoihin ja tunnustuskuntiin sekä ulkomaiset yhteydet
 • Yhteiskuntasuhteet
 • Kirkon yhteydet tiedotusvälineisiin

Virallisesti arkkipiispa on ”ensimmäinen vertaistensa joukossa”. Hän ei ole toisten piispojen esimies. Hänellä ei ole toimivaltaa toisen hiippakunnan alueella.