Piispantarkastus

Piispantarkastuksella on pitkä historia ja juhlallinen nimi, mutta kysymys on yksinkertaisesta asiasta. Piispantarkastuksessa seurakunnalta kysytään, että mitä teille kuuluu? Piispantarkastus tarkoittaa edelleen piispan vierailua seurakunnassa, mutta sen merkitys on historian aikana muuttunut. Tänä päivänä piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea seurakuntaa ja se lähtee seurakunnan tarpeista käsin.

Piispantarkastus tehdään seurakunnissa noin kymmenen vuoden välein. Piispan lisäksi tarkastukseen osallistuu myös muita tuomiokapitulin työntekijöitä, jotka tapaavat seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia.

Piispantarkastuksen sisällöistä sovitaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Yhdessä tarkastellaan sitä, mitä työyhteisölle ja seurakunnalle nyt kuuluu. Olennaista on myös tarkastella toimintaympäristön muutoksia ja pohtia sitä, millaiset ovat seurakunnan tulevaisuudennäkymät. Tämän vuoksi piispa tapaa usein myös alueen erilaisia toimijoita ja kuulee laajemmin, mitä paikkakunnan ihmisille kuuluu.

Piispantarkastus mahdollistaa seurakunnalle oman työn arvioinnin yhdessä piispan seurueen kanssa ja se on parhaimmillaan oppimisprosessi, johon kuuluu erilaisia työskentelyjä yhdessä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Edelleen piispantarkastukseen kuuluu myös seurakunnan hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi seurakunnan kirkonkirjat, arkisto, hallinto, omaisuudet ja rahastot.

Piispantarkastus huipentuu piispan messuun, joka on seurakunnan yhteinen juhla.

Piispantarkastuksen toteuttamisesta on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 18: 4-8 §).