Kirkon ovella on monenlaisia ihmisiä. Yhdeltä ovet ovat pysyneet kiinni seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin takia. Toinen kokee ovien sulkeutuvan piispainkokouksen esittämän kahden avioliittokäsityksen mallin myötä: koti ei tunnu enää kodilta.

Piispainkokous päätti mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen kirkossa. Esitys kirkolliskokoukselle on, että kirkossa on jatkossa kaksi rinnakkaista, teologisesti perusteltua avioliittokäsitystä. Avioliittoon vihkimisessä tai siunaamisessa papilla olisi oikeus toimia kummankin avioliittokäsityksen mukaisesti.

Päätös on parannus vähemmistöjen tilanteeseen kirkossa: nyt heidät vihittäisiin kaikissa Suomen seurakunnissa.

Moni on pettynyt ja olisi toivonut enemmän. Myös päätöksenteon hitaus uuvuttaa ja se, että tässä kirkossa esiintyy edelleen syrjintää. Se tulee näkyväksi myös nyt käytävässä keskustelussa. Samaan aikaan kahden avioliittokäsityksen toteaminen ääneen on toisille liikaa.

Kirkko pysyy Kristuksen kirkkona ja elää hänen armonsa varassa riippumatta sen avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Pyrkimys on löytää ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa jokainen seurakuntalainen tulee palvelluksi yhtäläisesti.

Kirkon opetuksen ja seurakuntien tilaisuuksien on oltava turvallisia. Jos näin ei ole, siihen on puututtava. Päätös tukisi sateenkaariperheitä ja niihin kuuluvia lapsia.

Meitä yhdistävät asiat ovat suurempia kuin meitä erottavat. Avioliitto, joka jakaa meitä eri leireihin, ei ole sellaista evankeliumin ydintä, jonka mukana kirkko seisoo tai kaatuu. Se, että otamme uskossa vastaan hyvää Jumalalta ja rakastamme toisiamme, sen sijaan on. Se, että rukoilemme ja murramme leipää yhdessä, on tärkeintä.

Tarvitsemme Kristusta pitämään huolta kirkosta, Kristuksen ruumiista. Silloin, kun ydin tuntuu olevan kadoksissa, tarvitsemme rakkautta ja yhteistä rukousta. Emme yläpuolelle asettumista.

Jokainen askel kohti yhdenvertaisuutta on tärkeää. Arvokasta on, kun ihminen haluaa astua kirkon ovesta sisään. Onhan ovi auki?