Kuvassa aukeama uudesta Nuorisobarometri 2023 sta.
Kolumni Turun Sanomissa 7.6.2024

Pari viikkoa sitten julkaistiin valtakunnallinen Nuorisobarometri 2023. Vuosittain toteutettava barometri käsitteli tällä kertaa katsomuksia ja hengellisyyttä. Siinä selvitettiin, miten nuoret hahmottavat merkityksellisyyden kokemuksia arjessaan ja sitä, mitä he ajattelevat erilaisista katsomuksellisista kysymyksistä.

Tulokset olivat kiinnostavia ja herättivät iloa, mutta myös huolta. Tuoreen Nuorisobarometrin tärkeä viesti on, että nuoret suhtautuvat avarasti erilaiseen uskonnollisuuteen. Nuoret katsovat, että uskonnot ja katsomukset saavat näkyä kouluissa ja että niistä tulee voida puhua avoimesti.

Toisen ihmisen vakaumus ei ole itseltä pois, vaikka ei jakaisikaan samaa vakaumusta. Nuorista 86 prosenttia ajattelee, että kaikilla on oikeus puhua omasta katsomuksestaan koulussa ja 71 prosenttia pitää tärkeänä, että oppilaat saavat koulussa tukea oman katsomuksen muodostamiseen.

Toisen ihmisen vakaumukseen voi suhtautua uteliaasti. Uskonnollisten symbolien käyttämiseen suhtaudutaan avoimesti sekä oppilaiden että opettajien osalta. Huomionarvoista on, että nuoret toivovat katsomuksellista pohdintaa juuri kouluympäristöön, mistä sitä on viime vuosina pyritty siivoamaan.

Kun ajattelee yhteiskunnallista keskustelua, tämä on hyvä uutinen ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteiskuntarauhan näkökulmasta. Toisen ihmisen yksilöllisten elämän valintojen arvostaminen on hyvä pohja ihmisten väliselle yhteiselämälle. Kun antaa toiselle oikeuden olla oma itsensä, vaalii samalla myös oikeutta elää itse omannäköistä elämää.

Barometrin tulosten julkistuksen jälkeen on käyty keskustelua polarisaation lisääntymisestä nuorten keskuudessa. Huolestutavaa on, että niin tässä kuin muissakin tutkimuksissa näkyy tyttöjen hyvinvoinnin heikentyminen. Kiinnostavaa on, että nuorisobarometrin mukaan uskonnolliset nuoret voivat paremmin kuin ei-uskonnolliset. Ehkä se kertoo yhteisöllisyyden voimasta, jota uskonnolliset yhteisöt voivat nuorille tarjota.

Huomioni kiinnittyi barometrissä siihen, miten nuoret suhtautuvat menestykseen. Liki 80 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että menestys elämässä on itsestä kiinni.  On arvokasta, että nuoret uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Samaan aikaan sellainen maailma, jossa elämässä menestymisen katsotaan olevan vain omassa varassa, on kovin armoton.

Vaikka suurin osa suomalaista nuorista voi hyvin, tiedämme, että osalle nuorista kasautuu jo lapsuuden perheessä ongelmia, jotka vaikuttavat nuoren kasvuun ja pärjäämiseen. Sairaudet, mielenterveyden haasteet, perheessä tapahtuneet muutokset ja erilaiset menetykset voivat nyrjäyttää kenen tahansa maailman nopeasti uuteen asentoon. Matka menestyksestä menetykseen on lyhyt. Siksi tarvitsemme yhteiskunnan turvaverkkoja, perheen ulkopuolisia turvallisia aikuisia, myötätuntoa ja halua pitää kaikki mukana.

Ihmisyyttä on se, että ymmärrämme, että kenenkään voitot tai vastoinkäymiset eivät ole vain omaa tekoa. Ja toki nuoretkin sen ymmärtävät. Vastaajista 66 prosenttia ajatteli, että elämän merkityksellisyys syntyy siitä, että auttaa niitä, joilla menee huonommin. Vain kymmenen prosenttia ajattelee, että merkityksellisyyttä luo se, että menestyy paremmin kuin toiset.

Nuorisobarometri tarjoaa tärkeän muistilapun: Yksilöllisyyden kunnioittaminen ei saa vahvistaa yksin pärjäämisen eetosta.