Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 16.5.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat

Kautta kirkon historian ihmiset ovat tehneet vaikeita päätöksiä. Jo Jerusalemissa Apostolien kokouksessa mietittiin kirkon ykseyttä ja uskon puhtautta. Oli olemassa vähintään kaksi erilaista käsitystä, ketkä kuuluvat meihin, kaksi käsitystä, miten edetä.

Loputtomiin ei voitu keskustella. Oli tehtävä päätös ja lähdettävä liikkeelle, kun elämä ja ihmiset odottivat. Apostolien teot kertovat, että se kannatti: evankeliumi tavoitti sekä juutalaiset että pakanat.

Meidänkään ei tarvitse valita joko naisen ja miehen välistä avioliittoa tai kahden henkilön avioliittoa. Meidänkin on mahdollista edetä kahden rinnakkaisen mallin kanssa. Sekä-että.

Me keskustelemme täällä ihmisistä ja pareista, jotka ovat osa kirkkoa ja myös tätä kirkolliskokousyhteisöä. Ihmisistä ja pareista, jotka toivovat avioliitolleen Jumalan siunausta ja lupaa elää seurakunnassaan pariskuntina ja perheinä. Ihmisistä, jotka ovat osa kirkkoa.

Millainen viesti keskusteluistamme välittyy osalle tätä omaa joukkoamme?

Omiltamme me odotamme erityisesti rakkautta, tukea ja hyväksyntää. Omiltamme me tunnemme kipeimmin ulossulkemisen ja ohikatsomisen.

Meidän on nähtävä omaa ehdotonta mieltämme pidemmälle ja katsottava kohti ihmistä.

Käsittelyssä oleva esitys tunnistaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvan kristittyjen olemassaolon, kivun, kaipuun ja rakkauden. Piispojen esitys tekee näkyväksi tilanteen, jossa todellisuudessa elämme.

Vihkipappi ja kirkkotila löytyvät kaikille, mutta eivät kaikkialta. Ja tämä on ongelma. Tilanne on alueellisesti epätasa-arvoinen. Suurimmassa osassa Suomea vihkijän löytäminen on vaikeaa, eikä kotikirkkoa ole mahdollista käyttää. Järjestelyistä vastaa vihkipari.

Piispojen esityksen jälkeen epäselvä tilanne ja taakka siirtyvät pois seurakuntalaisilta meidän viranhaltijoiden vastuulle. Yksittäisen parin ei tarvitse enää miettiä, vihitäänkö heidät, mihin olla yhteydessä, mistä löytyy tilat ja pappi.

On sanottu, että piispojen esityksestä hinnan maksavat vähemmistöt, koska kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä antaa papille mahdollisuuden pitäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä myös tulevaisuudessa. 

Oman hiippakuntani sateenkaari-ihmiset ovat sanoittaneet kokemustaan niin, että vallitsevasta tilanteesta kärsivät erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat vähemmistöihin kuuluvat.

Kun käymme keskustelua tässä salissa, on muistettava, että kirkkomme ei ole yhtä polarisoitunut kuin kirkolliskokous. Kristuksen kirkko ei hajoa tähänkään kysymykseen, vaikka tämä kysymys ravistelee nyt Suomen ev.lut. kirkkoa. On selvää, että Suomen ev.lut. kirkko kulkee samaan suuntaan kuin muut pohjoismaiset kirkot. Nämä kirkot eivät ole murtuneet siihen, että samaa sukupuolta olevia pareja vihitään. Päinvastoin kirkon elämä on siellä rikkaampaa.

On otettava ne askelet, jotka ovat mahdollisia ja ajateltava ihmisiä kaikkialla Suomessa.

Kaksi rinnakkaista mallia antaisivat meilläkin kaikille seurakuntalaisille tilan ja luvan elää seurakunnissa omana itsenään. Siksi olen halunnut edistää piispojen ja kirkolliskokouksen päätöksentekoa asiassa. 

Kaksi käsitystä ovat todellisuutta. Meiltä odotetaan kykyä löytää yhdessä ratkaisu. Ihmisten elämä toteutuu nyt.