Puhe Outi Niiniahon kirkkoherran virkaan asettamisessa Nousiaisissa 30.5.2021

Rakkaat kristityt,

tänään Pyhän kolmen päivänä on Nousiaisissa juhlapäivä. Outi Niiniaho asetetaan Nousiaisten seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Täällä olemme kristinuskon alkujuurilla Suomessa. Tämä kaunis maisema ja tämä Pyhälle Henrikille omistettu Jumalan huone kätkevät suojiinsa paljon elettyä elämää: kaipausta, huokauksia ja epätoivoa. Mutta myös iloa, rohkeutta, lujaa toivoa ja luottamusta: Salatun Jumalan puoleen heittäytymistä ja elämän luottamista Hänen varaansa.

Astut Outi pitkään ja hienoon jatkumoon.  Sen tämä 1400-luvulla rakennettu kirkko tekee näkyväksi.  Vuosisatojen aikana paimenet ovat vaihtuneet, kukin on tuonut omat lahjansa seurakunnan rakennukseksi. Nyt on sinun vuorosi. Sinä palvelet tätä seurakuntaa oman aikasi, omalla persoonallasi, osaamisella ja kaiken sen eletyn elämän voimalla, minkä kautta olet tähän tehtävään kulkenut.

Muista, että Nousiaisten seurakunta on sinut tähän tehtävään kutsunut. Se tarkoittaa, että he luottavat sinuun. Tee työtäsi, niin kuin kaikki edeltäjäsi omana itsenäsi, oman elämänkokemuksesi kautta, Jumalaan luottaen.

Hyvät Noustelaiset,
tämä kirkko on teidän kotinne. Se seisoo tässä ikiaikaisessa maisemassa teitä varten. Tässä tien varressa kirkko muistuttaa toisen todellisuuden läsnäolosta. Siitä, että elämässä ei tarvitse selvitä omin voimin.

Ihmisen elämä on pitkä kotimatka. Sen erilaisissa vaiheissa tarvitsemme yhteyttä toisiin ihmisiin, kaipaamme rakkautta, hyväksyntää ja Jumalan huolenpitoa. Kotimatkalaisia varten tämä kirkko on rakennettu tähän. Tänne, näiden kiviseinien suojaan olette tuoneet lapsenne, tänne olette tulleet rakastuneina, ja näihin penkkeihin ja alttarille olette polvistuneet surun murtamina. Ja niin ovat tehneet lukemattomat sukupolvet ennen teitä.

Uskon ja toivon, että tämän kirkon ovet ovat paljon auki. Kirkon ovella meille ei esitetä vaatimuksia. Kirkkoon saa tuoda koko elämän. Tämä paikka on Noustelaisten yhteinen turvapaikka, syntisten sairaala ja heikkojen majatalo, jonne saa jättää elämän kuormia ja turvata Jumalan huolenpitoon.

Kun ajatte kirkkonne ohi, muistakaa Outia, teidän paimenta. Kun ehkä ristitte kätenne iltaisin, sulkekaa Jumalan suojelukseen Outi, tämä seurakunta ja kirkon elämä täällä Nousiaisissa, Suomessa ja kaikkialla.

Hyvät vastuunkantajat, luottamushenkilöt ja työntekijät,
pian kuulette, kun kysyn Outilta vaativia kysymyksiä.

Kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakuntaa, sen hengellistä elämää ja toimintaa. Kirkkoherrana Outi vastaa täällä Nousiaisissa siitä, että Jumalan Sana kuuluu, ihmiset voivat tulla kastettavaksi ja ehtoolliselle, ja että usko näkyy arjessa rakkauden tekoina diakonian, lähetyksen, sielunhoidon ja kasvatuksen kautta.

Kirkkoherran on pidettävä yhdessä teidän kanssanne huoli siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja vieläpä Jumalan tahdon mukaisesti.

Yksikään kirkkoherran ei selviä tästä tehtävästä yksin. Outi tarvitsee teidän tukeanne ja teitä kaikkia työtovereiksi. Siksi lopulta tärkeää ei ole se, mitä kirkkoherra tekee, vaan se mitä seurakunta on yhdessä. Ja lopulta kaikkein tärkeintä on se, että Jumala armahtaa.

Olkaa yhdessä rohkeita. Arvostakaa historiaa, jonka keskellä elätte, mutta tähyilkää yhdessä tulevaan. Kirkko ja Nousiaisten seurakunta elää monenlaisen murroksen keskellä. Jotta tämänkin ajan haasteista selvitään, se vaatii yksituumaisuutta. Tehkää työtä niin, että tämä kirkko voi olla tulevienkin sukupolvien koti.

Toivon, että teistä välittyy Noustelaisille ilo, rauha ja ystävällisyys. Kun uuvuttaa tai huolestuttaa, viipykää yhdessä Jumalan kasvojen edessä.

Elämän kokemuksesta tiedätte, että monesti vaikeissa tilanteissa ja silloin, kun tuntuu, ettei selvää reittiä eteenpäin ole, Jumala tekeekin työtään: avaa uusia portteja ja mahdollisuuksia. Teette työtä Jumalan työtovereina, mutta lopulta Hän vaikuttaa missä ja milloin sen hyväksi näkee.

Rakas Outi,
astu luottavaisesti tähän kirkkoherran virkaan. Tee huolella oma osuutesi, mutta älä uuvuta itseäsi. Liika väsymys hävittää suhteellisuudentajun ja värit elämästä. Tämä on työ, yksi palvelutehtävä kirkossa. Muistathan, että elämä on enemmän. Olet ennen kaikkea Outi. Pidä huolta itsestäsi, omasta tilastasi ja rakkaistasi.

Elävä Jumala on luvannut olla lähelläsi. Hän siunaa ja varjelee sinua, koko elämääsi ja kaikkia läheisiäsi.

Tähän turvaten yhdessä pyydämme:
”Tule Jesus Nousiaisiin,
tule sieluin sydämiin:
sanas valo anna ensin
ylöskäydä mielihin,
että sydän walistuis,
aamurusko ilmestyis,
sitt´ se kirkas tähti koittaa,
joka synnin sumun voittaa.”
Abraham Achrenius